Medlemmar

Thomas Ogard

Moll Wendén Advokatbyrå thomas.ogard@mollwenden.se 073-636 55 10 mollwenden.se

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik. Att praktisera affärsjuridik handlar om att ta fram den för kunden affärsmässigt bästa lösningen. Den optimala lösningen är inte bara den affärsmässigt bästa, utan den måste dessutom arbetas fram med största möjliga kostnadseffektivitet. På Moll Wendén skapar vi sådana optimala lösningar. Vi förstår våra kunder och deras behov och anpassar uppdraget därefter. Genom att kombinera våra olika specialistkunskaper med vår långa erfarenhet kan vi identifiera väsentligheterna i varje uppdrag, fokusera på just dessa och hjälpa våra kunder att ligga steget före. Därför spiller vi inte tid och resurser som i slutändan inte tillför affärsnytta för kunden. Vi levererar med stort engagemang, hög tillgänglighet och korta deadlines.

Thomas Ogard bistår svenska och utländska företag med anställningar och bemanning, utbildning, anställningsavtal, policyfrågor, utstationering, MBL-förhandling och anställningstvister