Medlemmar

Samed Tözmal

Delco AB samed.tozmal@delcoab.se 073-539 98 51 delcoab.se
Samed Tözmal filar fortfarande på sin presentation.